VIDEI DRAUDZĪGĀKAS NĀKOTNES NODROŠINĀŠANA, PILNVEIDOJOT PRASMES VIDES APZIŅAS JOMĀ

LAIPNI LŪGTI VIDES IZGLĪTĪBAS JOMAS PIRMAJĀS RINDĀS

Vides apziņas paaugstināšana nav tikai mērķis - tā ir mūsu realitāte. Iepazīstieties ar mūsu projekta rezultātiem, kas maina pieaugušo izglītības ainavu. No padziļinātiem ziņojumiem līdz inovatīvām mācību programmām un digitālajām platformām - mēs pārvēršam zināšanas darbībā ilgtspējīgai rītdienai.

results

Rezultāti

APRAKSTOŠAIS
KARTĒŠANAS ZIŅOJUMS
Kartēšanas metodoloģiskais ziņojums par pieaugušo izglītību vides apziņas un ilgtspējīgas attīstības jomā

Kartēšana kalpoja kā kopējs metožu kopums, kas izmantots Aprakstošajā kartēšanas ziņojumā par pieaugušo izglītību vides apziņas un ilgtspējīgas attīstības jmā, paralēli izmantojot jaukto metožu pētījuma metodoloģiju.

Jaukto metožu izmantošana ir pētījumu veikšanas metodoloģija, kas ietver kvantitatīvo un kvalitatīvo datu vākšanu, analīzi un integrēšanu vienā pētījumā un virknē analīžu. Pamatojums kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu kombinētai izmantošanai bija tāds, ka tā ļauj labāk izprast pētījuma problēmas nekā to izolēta izmantošana.

Vides apziņas un ilgtspējīgas attīstības aprakstošā kartēšana pieaugušo izglītībā. Kartēšanas ziņojums.

Mūsu detalizētais aprakstošais kartēšanas ziņojums ir būtisks resurss gan pieaugušo izglītotājiem, gan izglītojamajiem. Tajā sniegts detalizēts pārskats par pieaugušo izglītības pašreizējo situāciju, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgai attīstībai un vides izpratnei. Šajā ziņojumā ir apkopotas valstu atziņas, precīzi norādot pieaugušo izglītotāju un izglītojamo, jo īpaši to, kuri nemācās, nestrādā un nav iesaistīti mācībās (pieaugušie NEET situācijā), izglītības sistēmas un īpašās vajadzības. Tajā izcelti labas prakses piemēri un sniegtas plašas zināšanas par efektīvām izglītības stratēģijām un resursiem, kas vērsti uz vides apziņas pilnveidošanu.

WE MĀCĪBU
PROGRAMMA
Mācību programmas struktūra un vadlīnijas par vides apziņu un ilgtspējīgu attīstību pieaugušo izglītībā

Mācību programmas struktūras un vadlīniju mērķis bija izstrādāt WE mācību moduļu mācību programmas struktūru un vadlīnijas WE mācību moduļu izstrādei, pamatojoties uz aprakstošās kartēšanas ziņojumā gūtajiem secinājumiem. Lai nodrošinātu datu konsekvenci, ņemot vērā, ka standartizācija uzlabo efektivitāti, nodrošinot strukturētu sistēmu lēmumu pieņemšanai, visas desmit mācību programmas vienības tika izstrādātas, pamatojoties uz vienotu mācību programmas struktūru un pamatnostādnēm.

WE mācību programma par vides apziņu un ilgtspējīgu attīstību pieaugušo izglītībā

WE Mācību programma ir inovatīva izglītības satura struktūra, kas izstrādāta, lai apmierinātu aktuālo pieprasījumu pēc resursiem, kas veicina pieaugušo izglītības nodrošinātāju kvalifikācijas celšanu. Tajā uzsvars likts uz mazkvalificētu pieaugušo kvalifikācijas celšanu vides apziņas jomā, sniedzot videi draudzīgas prasmes, kas ir vērtīgas gan darbavietā, gan personīgajā dzīvē. Mācību programma ietver desmit visaptverošus moduļus, no kuriem katrs ir izstrādāts, lai veicinātu ilgtspējīgu dzīvesveidu un dotu kopienām iespēju ilgtspējīgi rūpēties par vidi. Šos moduļus atbalsta Open Badges (digitālās nozīmītes) un ESCO klasifikācija, kas nodrošina to atzīšanu un validitāti.

DIGITĀLAIS
ZINĀŠANU CENTRS
Digitālais zināšanu centrs ir novatoriska e-mācību vide

Mūsu digitālais zināšanu centrs ir novatoriska e-mācību vide, kurā ir integrēti spēļu elementi un interaktīvi moduļi par tādām svarīgām tēmām kā ilgtspējīga attīstība, vides izpratne un klimata pārmaiņas. Šī platforma ir veltīta pieaugušo izglītības pasniedzēju un mazkvalificētu pieaugušo zaļo prasmju uzlabošanai. Pēc moduļu pabeigšanas izglītojamie saņem Digitālās nozīmītes (Open Badges) saskaņā ar ESCO sistēmu. Centra misija ir paaugstināt vides apziņu un veicināt ilgtspējīgu praksi, vienlaikus ar iekļaujošas digitālās vides starpniecību ieviešot modernas mācību metodoloģijas.

MOBILĀ SPĒĻU
APLIKĀCIJA
WE mobilā spēļu aplikācija

WE mobilā spēļu aplikācija ir aizraujoša mobilā lietotne, kas apvieno spēles un ekoloģisko izglītību. Lietotāji iesaistās spēlēs, kas ir ne tikai jautras, bet arī informatīvas, ieaudzinot videi draudzīgus ieradumus un videi draudzīgu attieksmi. Šī aplikācija kalpo kā ceļvedis uz daudzpusīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm vides jomā, kā arī pastāvīgi informē lietotājus par vietējām vides iniciatīvām, veicinot kopienas iesaisti un aktīvu līdzdalību ilgtspējības centienos.

Katrs no šiem rezultātiem palīdz sasniegt mūsu visaptverošo mērķi - paaugstināt izpratni par vidi, nodrošinot, ka pieaugušo izglītojamajiem un izglītotājiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veidotu ilgtspējīgāku nākotni.

PIEVIENOJIETIES MŪSU PROAKTĪVO IZGLĪTOJAMO UN IZGLĪTOTĀJU KOPIENAI!

Izpētiet mūsu visaptverošos resursus, izmantojiet mūsu interaktīvos moduļus un paaugstiniet savu vides apziņu. Noklikšķiniet zemāk, lai sāktu savu ceļojumu uz vides apziņas paaugstināšanu un veicinātu ilgtspējīgu nākotni jau šodien!