IEPAZĪSTIETIES AR MŪSU PARTNERĪBU

KOORDINATORS
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS "EVA-93"

Profesionālās tālākizglītības centra "EVA-93" darbības virzieni ir pieaugušo formālā, neformālā un ikdienas mācīšanās. Mūsu misija ir veicināt un atbalstīt vietējo kopienu ilgtspējīgu attīstību un katra indivīda iespējas, kā rīkus izmantojot izglītību un apmācības, cilvēktiesības, demokrātiskas vērtības un starptautisku sadarbību, un tas mums palīdz nodrošināt izglītību, ko mūsu partneri un apmācāmie uzskata par vērtīgu turpmākai attīstībai.

Tīmekļa vietne : eva93.lv

PARTNERI
IED - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

IED (Institute of Entrepreneurship Development) ir Grieķijas bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt inovācijas un stiprināt uzņēmējdarbības garu. IED, kas dibināts 2005. gadā, ir sertificēts vadošais Eiropas Uzņēmējdarbības Izcilības centrs: strauji augošs digitālo inovāciju centrs, kas reģistrēts Eiropas Komisijas DIH katalogā. Tas veic pētījumus un piedāvā inovatīvus risinājumus, kas veicina uzņēmējdarbības izaugsmi un sekmē nodarbinātību.

Tīmekļa vietne: ied.eu

PARTNERI
PROGRESSUS RESEARCH & COUNSELLING

PROGRESSUS Research & Counselling ir Grieķijas jaunuzņēmums, kas nodarbojas ar starptautiskiem zinātniskiem pētījumiem un studijām galvenokārt neformālās izglītības, mūžizglītības, karjeras konsultāciju, sociālās iekļaušanas, integrācijas darba tirgū un cilvēkresursu attīstības jomās. Uzņēmums specializējas mīksto prasmju attīstīšanā, nepieciešamo prasmju noteikšanā, psihometrisko instrumentu izstrādē, karjeras plānošanā, sociālajā integrācijā, pieaugušo un profesionāļu apmācībā un uzņēmējdarbībā.

Tīmekļa vietne: progressus-rc.gr

PARTNERI
IPPO

IPPO Engineering ir Itālijas MVU, kas atrodas Sicīlijā un kura galvenie darbības virzieni ir zilās tehnoloģijas, atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte. IPPO ir daļa no JO Group, uzņēmumu kopas, kas koncentrējas uz IKT un e-mācību tehnoloģijām, uzņēmējdarbības konsultācijām, tīmekļa un mobilo lietojumprogrammu izstrādi, mārketingu un komunikāciju. Tas ir arī tehnoloģiju nodrošinātājs tālmācībai, kam ir spēcīga pieredze profesionālās izglītības un apmācības jomā, tīmekļa risinājumu izstrādē sadarbībai mācību procesā, izglītības satura pārvaldībā un spēļu veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar dažādu mērķgrupu un mazkvalificētu cilvēku cieto un mīksto prasmju attīstīšanu.

Tīmekļa vietne: ippo-engineering.eu

PARTNERI
GEINNOVA

GEINNOVA ir mācību centrs, kas specializējas uzņēmējdarbības un līderības, e-mācību un e-mācību platformu jomā un kas tika izveidots ar mērķi paaugstināt izglītības un uzņēmējdarbības kvalitāti, izmantojot inovatīvas pieejas izglītības un sociālajā jomā un dzimumu perspektīvu. Turklāt tajā ir Eiropas projektu vadības ekspertu komanda, kas izmanto savu pieredzi kursu un mācību pasākumu izstrādē. Izstrādājot digitālās platformas, uzņēmums ar ekspertu konsultācijām un apmācībām palīdz uzņēmumiem, organizācijām un valsts pārvaldes iestādēm. Tāpat uzņēmums veicina un atbalsta vietējo kopienu ilgtspējīgu attīstību un cilvēku līdzdalības veicināšanu, izmantojot izglītību un apmācību līderības un uzņēmējdarbības jomā.

Tīmekļa vietne: geinnovacion.com

PARTNERI
OMNIA

OMNIA kā ilgtspējīgu inovāciju centrs sadarbojas ar jau izveidotu globālu partneru tīklu, lai veidotu ilgtspējīgu šodienas un nākotnes pasauli. OMNIA daudznozaru komanda no saviem birojiem Kiprā piedāvā un izstrādā ilgtspējīgus risinājumus un stratēģijas, sniedzot dažādus pakalpojumus, tostarp konsultācijas, pētījumus un starpnozaru sadarbību. Sadarbojoties ar daudzām vietējām un starptautiskām organizācijām, OMNIA ir izveidojusi plašu globālu tīklu ar nepieciešamajiem resursiem projektu izstrādei un izplatīšanai.

Tīmekļa vietne: omniartd.com

PARTNERI
VUC Storstrøm

VUC Storstrøm ir pieaugušo izglītības centrs, kas atrodas Dānijas dienvidaustrumu daļā un ir pārstāvēts sešās pilsētās. Tas piedāvā vispārējo pieaugušo izglītību, sagatavošanas kursus augstākajiem eksāmeniem, priekšizglītību pieaugušajiem (pamatprasmes) un vairākas īpašas programmas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pēc pasūtījuma pielāgotus kursus uzņēmumiem. Visas sešas VUC nodaļas darbojas kā jauktās mācīšanās centri. Tās ir pilnībā digitālas un var savienoties, izmantojot videokonferences un sadarbības rīkus. Tas nozīmē, ka VUC var piedāvāt plašas izglītības iespējas neatkarīgi no tā, kur atrodas studenti, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai visiem.

Tīmekļa vietne: vucudvikling.dk