STYRK EN GRØNNERE FREMTID MED OPKVALIFICERING I MILJØBEVIDSTHED

VELKOMMEN I FRONTEN INDENFOR MILJØUDDANNELSE

Hvor opkvalificering i miljøbevidsthed ikke blot er et mål – det er vores virkelighed. Dyk ned i vores transformerende projektresultater, der omformer landskabet for voksenuddannelse. Fra dybdegående rapporter til innovative læreplaner og digitale platforme omsætter vi viden til handling for en bæredygtig morgendag.

results

RESULTATER

BESKRIVENDE
KORTLÆGNINGSRAPPORT
Metode til kortlægning af miljøbevidsthed og bæredygtig udvikling i voksenuddannelse

Kortlægningsmetodologi tjente som en generel oversigt over de metoder, der blev anvendt i den beskrivende kortlægningsrapport for voksenundervisning i miljøbevidsthed og bæredygtig udvikling. Metoden, som WE implementerede for at opfylde målet om beskrivende kortlægning af voksenuddannelse i miljøbevidsthed og bæredygtig udvikling, var en forskningsmetodologi med blandede metoder.

Blandet forskningsmetode er en metode til at udføre forskning, der involverer indsamling, analyse og sammenstilling af kvantitative og kvalitative data i en enkelt undersøgelse og en række analyser. Begrundelsen for at bruge en kombination af kvantitative og kvalitative metoder var, at det giver en bedre forståelse af forskningsproblemer end ved at bruge dem isoleret.

Beskrivende kortlægningsrapport af voksenuddannelse i miljøbevidsthed og bæredygtig udvikling

Vores omfattende beskrivende kortlægningsrapport er en fundamental ressource for både voksenundervisere og studerende. Den præsenterer et detaljeret overblik over voksenuddannelsens nuværende landskab med skarpt fokus på bæredygtig udvikling og miljøbevidsthed. Rapporten er en indsamling af national indsigt, der udpeger de uddannelsesmæssige rammer og specifikke behov hos voksenundervisere og studerende, især dem uden uddannelse eller beskæftigelse (NEET'er). Den beskriver eksemplarisk praksis og tilbyder et væld af viden om effektive pædagogiske strategier og ressourcer, alle rettet mod opkvalificering i miljøbevidsthed.

WE
LÆREPLAN
Læreplansstruktur og retningslinjer for miljøbevidsthed og bæredygtig udvikling i voksenuddannelse

Formålet med læreplansstruktur og retningslinjer var at beskrive en generel struktur for et WE-læringsmodul og retningslinjer for udvikling af WE-læringsmoduler baseret på resultaterne af kortlægningsrapporten. For at sikre konsistens gennem standardisering blev alle 10 moduler udviklet i overensstemmelse med læreplanens struktur og retningslinjer.

WE-pensum om miljøbevidsthed og bæredygtig udvikling i voksenuddannelse

WE læreplanen er en innovativ uddannelsesopbygning, der er udformet til at imødekomme den presserende efterspørgsel efter ressourcer, der styrker voksenundervisningens færdigheder. Den lægger vægt på opkvalificering af lavtuddannede voksne i miljøbevidsthed og tilbyder dem grønne kompetencer, der er værdifulde både på arbejde og i fritiden. Læreplanen indeholder 10 omfattende moduler, der hver er designet til at fremme bæredygtig livsstil og give lokalsamfund mulighed for at tage sig af deres miljø på en bæredygtig måde. Alle moduler understøttes af Open Badges og ESCO-klassifikationen, hvilket sikrer deres brede anerkendelse og gyldighed.

DIGITAL
VIDENHUB
En digital videnhub er et banebrydende e-læringsområde

Vores digitale videnhub er et banebrydende e-læringsområde, der integrerer gamificering og interaktive moduler om nøgleemner såsom bæredygtig udvikling, miljøbevidsthed og klimaændringer. Denne platform er særligt udviklet til at forbedre de grønne kompetencer hos voksenundervisere og lavtuddannede voksne. Efter at have gennemført modulerne bliver den studerende anerkendt med en Open Badges i overensstemmelse med ESCO-rammen. Hubben formål er at højne miljøbevidstheden og fremme bæredygtig praksis, samtidig med at den introducerer banebrydende undervisningsmetoder gennem dens inkluderende digitale miljø.

GAMIFICERET
MOBILAPP
WE-projektets gamificerede mobilapp

WE-projektets gamificerede mobilapp er en engagerende mobilapplikation, der blander spil med økologisk uddannelse. Brugeren engagerer sig i spil, der ikke kun er sjove, men også informative, og som indgyder miljøvenlige vaner og en miljøbevidst holdning. Appen fungerer som en portal til et væld af miljøviden, -færdigheder og -kompetencer og holder brugerne opdateret om lokale miljøinitiativer, hvilket ansporer til samfundsinvolvering og aktiv deltagelse i bæredygtighedstiltag.

Hvert af disse resultater bidrager til vores overordnede mål om at opkvalificere i miljøbevidsthed og sikre, at voksne elever og undervisere er forsynet med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme en mere bæredygtig fremtid.

TILMELD DIG VORES FÆLLESSKAB AF PROAKTIVE STUDERENDE OG UNDERVISERE!

Se mere om vores omfattende ressourcer, dyk ned i vores interaktive moduler og styrk din miljøbevidsthed. Klik nedenfor for at begynde din rejse mod opkvalificering i miljøbevidsthed og dermed bidrage til en bæredygtig fremtid i dag!