PAR PROJEKTU

WE (MĒS) VEICINĀM ZAĻĀS PRASMES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ

Ilgtspējas veicināšana ar mācīšanās palīdzību

empovering-educators

IZGLĪTOTĀJU NODROŠINĀŠANA AR ZAĻAJĀM PRASMĒM

WE (MĒS) projekts ir viens no vadošajiem, integrējot zaļās prasmes pieaugušo izglītībā. Uzlabojot pieaugušo izglītotāju spējas, mēs nodrošinām tos ar inovatīviem rīkiem un metodoloģijām, lai efektīvi nodrošinātu zināšanu pārnesi par vides apziņu un ilgtspējīgu attīstību. Mūsu visaptverošās mācību programmas ir izstrādātas tā, lai izglītotāji kļūtu par pārmaiņu ierosinātājiem, kas spēj iedvesmot un virzīt savus apmācāmos uz ilgtspējīgu nākotni.

IESAISTĪT KOPIENAS ILGTSPĒJĪGAS RĪCĪBAS IEVIEŠANĀ

Mūsu apņemšanās attiecas arī uz mazkvalificētiem pieaugušajiem un pieaugušajiem NEET situācijā, jo īpaši no neaizsargātām kopienām, kas bieži vien dialogā par ilgtspēju tiek ignorēti. WE (MĒS) mērķis ir nodrošināt zaļo prasmju pieejamību pieaugušo izglītībā, veicinot iekļaujošu mācību vidi, kas rosina aktīvu pilsonisko līdzdalību un praktisku iesaistīšanos vides apsaimniekošanā.

engaging-communities

MĒRĶI

Mūsu stratēģiskie mērķi zaļo mācību jomā

APZINĀT UN ĪSTENOT AR VIDI SAISTĪTAS MĀCĪBU VAJADZĪBAS

Mēs veicām rūpīgu izvērtēšanu, lai izprastu un apmierinātu pieaugušo izglītojamo konkrētās mācību vajadzības saistībā ar vides izglītību.

IZSTRĀDĀT ILGTSPĒJĪGAS PEDAGOĢISKĀS PIEEJAS

Mūsu inovatīvās pedagoģiskās stratēģijas ir pielāgotas, lai uzlabotu videi draudzīgu prasmju apguvi, nodrošinot, ka ilgtspēja tiek integrēta pieaugušo mācību procesā.

TIEŠSAISTES ZINĀŠANU CENTRA IZVEIDE

Mēs nodrošinām nepārtrauktas mācīšanās iespējas, izmantojot īpašu tiešsaistes platformu, kas atvieglo zināšanu un labās prakses pieredzes apmaiņu zaļo prasmju izglītībā.

MĀCĪŠANĀS APLIKĀCIJAS AR SPĒĻU ELEMENTIEM IEVIEŠANA

Lai mācīšanos padarītu gan saistošu, gan praktisku, mēs izstrādājam spēļu aplikāciju, kas ar interaktīvas un aizraujošas pieredzes palīdzību veicina videi draudzīgu ikdienas praksi.

AKTIVITĀTES

Dinamiskas iniciatīvas ilgtspējīgai prasmju attīstībai

Izglītojoši praktiski semināri

Praktiski semināri pedagogiem, lai apgūtu un praktizētu zaļās mācīšanas metodes.

Kopienas mācību iniciatīvas

Programmas, kuru mērķis ir iesaistīt pieaugušos interesentus ilgtspējības projektos savās kopienās.

Digitālo resursu izstrāde

Tiešsaistes moduļu un resursu izveide, lai atbalstītu zaļo prasmju mācīšanu un mācīšanos.

IETEKME

Pārmaiņu novērtēšana: Zaļo prasmju ilgstošā ietekme uz sabiedrību

WE (MĒS) iniciatīvas ir vērstas uz to, lai radītu ilgtspējības viļņveida efektu visā Eiropā. Pieaugušo izglītībā pievēršoties zaļajām prasmēm, mēs ne tikai veicinām izpratni, bet arī nodrošinām cilvēkus ar nepieciešamajām prasmēm, lai viņi varētu reāli ietekmēt vides jautājumus. Mūsu pieeja nodrošina, ka zaļās izglītības ieguvumi sniedzas ārpus nodarbību telpām, veicinot apzinātu izvēli un rīcību, kas veicina veselīgākas planētas veidošanu.

impact