REĀLĀS PASAULES IZGLĪTĪBA VIDES APZIŅAS VEICINĀŠANAI

STIPRINĀT KOPIENAS, IZMANTOJOT ILGTSPĒJĪGAS ZINĀŠANAS UN PRAKSI

WE (MĒS) ir inovatīvs projekts, kas apvieno septiņus partnerus no sešām Eiropas Savienības dalībvalstīm un kura mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes vides un ilgtspējīga dzīvesveida izpratnei pieaugušo izglītotājiem un mazkvalificētiem pieaugušajiem, kā arī pieaugušajiem NEET situācijā.

header-img

MĒRĶA GRUPAS

Izglītotāji un izglītojamie zaļākai rītdienai

PIEAUGUŠIE
IZGLĪTOTĀJI

Mēs piedāvājam pieaugušo izglītotājiem, jo īpaši tiem, kas strādā ar mazkvalificētiem pieaugušajiem, iespēju uzlabot prasmes un nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem efektīvai vides apziņas, ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un izglītības ilgtspējīgai attīstībai mācīšanai. Sekmējot zinošu izglītotāju skaita palielināšanos, mūsu mērķis ir palielināt izglītotāju ietekmi virzībā uz ilgtspējīgu nākotni.

MAZKVALIFICĒTI PIEAUGUŠIE
PIEAUGUŠIE/ PIEAUGUŠIE NEET SITUĀCIJĀ

Mēs vēršamies pie mazkvalificētiem pieaugušajiem un pieaugušajiem NEET situācijā no sociāli un ekonomiski neaizsargātām kopienām. Šīm grupām bieži vien ir viszemākais līdzdalības līmenis pieaugušo izglītībā, un tās saskaras ar klimata pārmaiņu izraisītajām sekām, kas ir nesamērīgi lielas. WE (MĒS) projekta mērķis ir sniegt šīm mērķgrupām zināšanas un prasmes, lai tās spētu orientēties un uzlabot savu vides apziņas realitāti.

mission

PIEVIENOJIES MUMS MŪSU CENTIENOS

Veidot pasauli, kurā izglītība un ilgtspēja iet roku rokā, veicinot elastīgas kopienas un proaktīvu vides apsaimniekošanu.

ATBILDĪGĀS PARTNERINSTITŪCIJAS