MØD PARTNERNE

KOORDINATOR
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION CENTRE "EVA-93"

Læringscenterets "EVA-93" område er formel, uformel og ikke-formel læring for voksne. Vi gør alt for at fremme vores specialistviden, og det hjælper os med at tilbyde uddannelse, som vores samarbejdspartnere og praktikanter finder værdifuld for deres videre personlige udvikling.

Internet side: eva93.lv

Partner
IED - INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Institute of Entrepreneurship Development (iED) er en græsk non-profit organisation, der er forpligtet til at fremme innovation og iværksætterånd. iED blev etableret i 2005 og er et førende certificeret Center of Excellence inden for europæisk iværksætteri. iED er en hurtigtvoksende hub for digital innovation og registreret som medlem af Europakommissionens katalog over DIH'er. Det udfører forskning og leverer innovative løsninger, der muliggør væksten af iværksætteri og fremmer beskæftigelsen.

Internet side: ied.eu

Partner
PROGRESSUS RESEARCH & COUNSELLING

PROGRESSUS Research & Counseling er en græsk startup-virksomhed, der fokuserer på videnskabelig tværnational forskning og undersøgelser primært inden for ikke-formel uddannelse, livslang læring, karrierevejledning, social inklusion, arbejdsmarkedsintegration og HR-udvikling. Vi specialiserer os i udvikling af bløde kompetencer, identifikation af nødvendige færdigheder, udvikling af psykometriske værktøjer, karriereplanlægning, social integration, træning af voksne og professionelle samt iværksætteri.

Internet side: progressus-rc.gr

Partner
IPPO

IPPO Engineering er en italiensk SMV beliggende på Sicilien med kerneforretninger inden for blå teknologi, vedvarende energi og energieffektivitet. IPPO er en del af JO Group, en klynge af virksomheder med fokus på IKT- og e-læringsteknologier, forretningsrådgivning, udvikling af web- og mobilapplikationer, marketing og kommunikation. Det er også en leverandør af teknologier til langdistancetræning, med stor erfaring inden for EUD-uddannelse, udvikling af webbaserede løsninger til kollaborativ læring, pædagogisk content management og gamification med særligt fokus på problemstillinger relateret til udvikling af hårde og bløde kompetencer. flere målgrupper og lavtuddannede.

Internet side: ippo-engineering.eu

Partner
GEINNOVA

GEINNOVA er et uddannelsescenter specialiseret inden for områderne entreprenørskab og ledelse, e-læring og e-læringsplatforme, der blev skabt med det formål at øge kvaliteten af uddannelse og ildsjæles iværksætteri med innovative tilgange inden for uddannelses- og socialområdet i et kønsperspektiv. Derudover har det et eksperthold i europæisk projektledelse, som bidrager med sin erfaring med udvikling af kurser og uddannelsesaktiviteter. Gennem udviklingen af en digital platform hjælper de virksomheder, organisationer og offentlige forvaltninger med ekspertrådgivning og uddannelse. De fremmer og støtter også den bæredygtige udvikling af lokalsamfund og styrkelsen af mennesker gennem uddannelse og oplæring inden for lederskab og iværksætteri.

Internet side: geinnovacion.com

Partner
OMNIA

OMNIA ‖ bæredygtig innovationshub, der arbejder med et etableret globalt netværk af partnere for at opbygge nutidens og fremtidens bæredygtige verden. Fra sine kontorer på Cypern leverer og udvikler OMNIAs tværfaglige team bæredygtige løsninger og strategier gennem en række tjenester, herunder rådgivning, forskning og tværsektorielle samarbejder. OMNIA har udviklet et stort globalt netværk med de nødvendige ressourcer til projekternes udvikling og formidling i samarbejde med mange lokale og internationale organisationer.

Internet side: omniartd.com

Partner
VUC Storstrøm

VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter beliggende i den sydøstlige del af Danmark og er repræsenteret i seks byer. Vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), højere forberedende eksamener (Hf), forberedende voksenundervisning (FVU) og særlige programmer for kursister med særlige behov samt skræddersyede kurser til virksomheder. Alle seks afdelinger på VUC fungerer som hybride læringscentre. De er fuldt digitale, og kan forbindes gennem videokonferencer og samarbejdsværktøjer. Det betyder, at VUC kan tilbyde en bred vifte af uddannelsesmuligheder, uanset hvor de studerende befinder sig, og dermed sikre lige adgang til uddannelse for alle.

Internet side: vucudvikling.dk