ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "EVA-93"

Οι άξονες δράσης του Κέντρου Εκπαίδευσης "EVA-93" είναι η τυπική, η άτυπη και η μη τυπική μάθηση ενηλίκων. Κάνουμε τα πάντα για να προωθήσουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας και αυτό μας βοηθά να παρέχουμε εκπαίδευση που οι εταίροι και οι εκπαιδευόμενοι μας βρίσκουν πολύτιμη για την περαιτέρω προσωπική τους ανάπτυξη.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: eva93.lv

ΕΤΑΙΡΟΣ
IED - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

"Το Institute of Entrepreneurship Development (iED) είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το iED ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένα πιστοποιημένο κορυφαίο Κέντρο Αριστείας στην ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και ένας ταχέως αναπτυσσόμενος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, εγγεγραμμένος ως μέλος του καταλόγου DIHs της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διεξάγει έρευνα και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προωθούν την απασχόληση. "

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ied.eu

ΕΤΑΙΡΟΣ
PROGRESSUS RESEARCH & COUNSELLING

Η PROGRESSUS Research & Counselling είναι μια ελληνική νεοφυής εταιρεία που επικεντρώνεται στην επιστημονική διακρατική έρευνα και τις μελέτες κυρίως στους τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της κοινωνικής ένταξης, της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, στον προσδιορισμό των απαιτούμενων δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη ψυχομετρικών εργαλείων, στο σχεδιασμό καριέρας, στην κοινωνική ένταξη, στην κατάρτιση ενηλίκων και επαγγελματιών και στην επιχειρηματικότητα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: progressus-rc.gr

ΕΤΑΙΡΟΣ
IPPO

Η IPPO Engineering είναι μια ιταλική μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τη Σικελία, με κύριες δραστηριότητες στη γαλάζια τεχνολογία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η IPPO αποτελεί μέρος του JO Group, ενός συμπλέγματος εταιρειών που εστιάζει στις τεχνολογίες ΤΠΕ και την ηλεκτρονική μάθηση, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων, το μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Είναι επίσης πάροχος τεχνολογιών για εκπαίδευση εξ αποστάσεως, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση στην ΕΕΚ, στην ανάπτυξη διαδικτυακών λύσεων για συνεργατική μάθηση, στη διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην παιχνιδοποίηση με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη σκληρών/κάθετων και μαλακών/οριζόντιων δεξιοτήτων διαφόρων ομάδων-στόχων και ατόμων με χαμηλή ειδίκευση.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ippo-engineering.eu

ΕΤΑΙΡΟΣ
GEINNOVA

Η GEINNOVA είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο που ειδικεύεται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας, της ηλεκτρονικής μάθησης και των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πλατφορμών που δημιουργήθηκαν με στόχο την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας των φορέων, με καινοτόμες προσεγγίσεις στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα και την διάσταση του φύλου. Επιπλέον, διαθέτει ομάδα εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, η οποία μεταφέρει την εμπειρία της στην ανάπτυξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.Μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας, βοηθούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις, με συμβουλές εμπειρογνωμόνων και εκπαίδευση.Επίσης, προωθούν και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και την ενίσχυση των ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους τομείς της ηγεσίας και της επιχειρηματικότητας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: geinnovacion.com

ΕΤΑΙΡΟΣ
OMNIA

Η OMNIA αποτελεί έναν κόμβο βιώσιμων καινοτομιών που συνεργάζεται με ένα εδραιωμένο παγκόσμιο δίκτυο εταίρων για την οικοδόμηση του βιώσιμου κόσμου του παρόντος και του μέλλοντος. Από τα γραφεία της στην Κύπρο, η διεπιστημονική ομάδα της OMNIA παρέχει και αναπτύσσει βιώσιμες λύσεις και στρατηγικές μέσω ενός φάσματος υπηρεσιών που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και διατομεακές συνεργασίες. Η OMNIA ανέπτυξε ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο με τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη και διάδοση των έργων συνεργαζόμενη με πολλούς τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: omniartd.com

ΕΤΑΙΡΟΣ
VUC Storstrøm

Το VUC Storstrøm είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που βρίσκεται στο επαρχιακό νοτιοανατολικό τμήμα της Δανίας και εκπροσωπείται σε έξι πόλεις. Προσφέρουμε γενική εκπαίδευση ενηλίκων, εισαγωγικές εξετάσεις για ανώτερες σχολές, προπαρασκευαστική εκπαίδευση ενηλίκων (βασικές δεξιότητες) και διάφορα ειδικά προγράμματα για εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες, καθώς και ειδικά προσαρμοσμένα μαθήματα για εταιρείες. Και τα έξι τμήματα του VUC λειτουργούν ως κέντρα μικτής μάθησης. Είναι πλήρως ψηφιακά και μπορούν να συνδεθούν μέσω τηλεδιάσκεψης και συνεργατικών εργαλείων. Αυτό σημαίνει ότι το VUC μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δυνατοτήτων ανεξάρτητα από τον τόπο όπου βρίσκονται οι μαθητές του, εξασφαλίζοντας έτσι ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: vucudvikling.dk