ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το WE είναι ένα καινοτόμο έργο που ενώνει 7 εταίρους από 6 χώρες της ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση/NEETs με γνώσεις και δεξιότητες για να προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη βιώσιμη διαβίωση.

header-img

ΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι για ένα πιο Πράσινο Αύριο

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Παρέχουμε στους εκπαιδευτές ενηλίκων, ιδίως σε όσους εργάζονται με ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, προηγμένες δεξιότητες και μέσα για την αποτελεσματική διδασκαλία της περιβαλλοντικής συνείδησης, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τον διδακτικό τους αντίκτυπο, δημιουργόντας ένα κύμα ενημερωμένων εκπαιδευτών που θα ηγηθούν της προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον.

ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ΕΝΗΛΙΚΕΣ NEETs

Απευθυνόμαστε σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και ενήλικες NEETs από κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες κοινότητες. Οι ομάδες αυτές εμφανίζουν συχνά τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και επηρεάζονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έργο WE έχει δεσμευτεί να τους εφοδιάσει με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να προσανατολιστούν και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους πραγματικότητα.

mission

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Για να καλλιεργήσουμε έναν κόσμο όπου η εκπαίδευση και η βιωσιμότητα συμβαδίζουν, πρόάγοντας ανθεκτικές κοινότητες και ενεργή περιβαλλοντική διαχείριση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ