VIRKELIGSNÆR UDDANNELSE TIL UDVIKLING AF MILJØBEVIDSTHED

STYRKELSE AF FÆLLESSKABER GENNEM BÆREDYGTIG VIDEN OG PRAKSIS

WE er et innovativt projekt, der forener 7 partnere på tværs af 6 EU-lande i ønsket om at give voksenundervisere og lavtuddannede unge voksne viden og færdigheder til at gå forrest i udbredelse af miljøbevidsthed og bæredygtig levevis.

header-img

HVEM VI SERVICERER

Undervisere og studerende for en grønnere i morgen

VOKSEN
UNDERVISERE

Vi giver voksenundervisere, især dem, der arbejder med lavtuddannede voksne, avancerede færdigheder og ressourcer til effektivt at undervise i miljøbevidsthed, bæredygtige udviklingsmål (SDG'er) og uddannelse for bæredygtig udvikling. Vores mål er at styrke deres effekten af deres undervisning og skabe en bølge af velorienterede undervisere, der fører an i kampen for en bæredygtig fremtid.

LAVTUDDANNET
VOKSNE/UNGE VOKSNE

Vi rækker ud efter lavtuddannede voksne og unge voksne fra socialt og økonomisk sårbare samfund. Disse grupper oplever ofte den laveste deltagelse i voksenuddannelse og er særligt påvirket af konsekvenserne af klimaændringer. WE-projektet stræber mod at tilbyde dem viden og færdigheder til at navigere i og forbedre deres miljømæssige realiteter.

mission

DELTAG I VORES MISSION

At arbejde for en verden, hvor uddannelse og bæredygtighed går hånd i hånd for at fremme robuste fællesskaber og proaktiv miljøforvaltning.

VORES PARTNERE PÅ FORANDRINGSREJSEN