Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS: 2023. GADA 24. NOVEMBRIS.

Šie noteikumi un nosacījumi reglamentē visu tīmekļa vietnes https://we-world.eu/ un visa satura un pakalpojumu, kas pieejami tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību, izmantošanu. Tīmekļa vietnes īpašnieks un pārvaldītājs ir Uzņēmējdarbības attīstības institūts (“IED”). Tīmekļa vietne tiek piedāvāta ar nosacījumu, ka jūs bez izmaiņām piekrītat visiem šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī visiem citiem darbības noteikumiem, politikām (tostarp, bet ne tikai, WE privātuma politikai) un procedūrām, ko šajā vietnē laiku pa laikam var publicēt projekta konsorcijs.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu, pirms piekļūšanas Tīmekļa vietnei vai tās lietošanas. Piekļūstot tīmekļa vietnei vai izmantojot jebkuru tās daļu, Jūs piekrītat ievērot šā līguma noteikumus un nosacījumus. Ja Jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, Jums nav ieteicams piekļūt tīmekļa vietnei vai izmantot jebkādus pakalpojumus.

TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒTĀJI

Tāpat kā vairums tīmekļa vietņu operatoru, arī WE apkopo ar personas datiem nesaistītu informāciju, ko parasti dara pieejamu tīmekļa pārlūkprogrammas un serveri, piemēram, pārlūkprogrammas veidu, valodas izvēli, atsauces vietni, kā arī katra apmeklētāja pieprasījuma datumu un laiku. WE mērķis, vācot ar personu neidentificējošu informāciju, ir labāk izprast, kā WE apmeklētāji izmanto tās tīmekļa vietni, kā arī projekta statistikai.

PERSONU IDENTIFICĒJOŠAS INFORMĀCIJAS VĀKŠANA

Daži WE vietnes apmeklētāji izvēlas mijiedarboties ar WE tā, ka WE ir nepieciešams apkopot personas datus identificējošu informāciju. Informācijas apjoms un veids, ko IED (WE tīmekļa vietnes operators) apkopo, ir atkarīgs no mijiedarbības veida. Konkrētāk, mēs lūdzam apmeklētājus, kas reģistrējas platformā, sniegt tādu informāciju kā vārds, uzvārds, e-pasta adrese. WE vāc šādu informāciju tikai Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta vajadzībām. WE neizpauž personas datus identificējošu informāciju, izņemot turpmāk aprakstīto. Un apmeklētāji vienmēr var atteikties sniegt personas datus identificējošu informāciju, ar brīdinājumu, ka tas var liegt viņiem iesaistīties noteiktās ar tīmekļa vietni saistītās darbībās.

APKOPOTĀ STATISTIKA

IED var vākt statistiku par tīmekļa vietnes apmeklētāju uzvedību un izplatīt ziņojumus par projektu. Tomēr IED neizpauž personas datus identificējošu informāciju, izņemot turpmāk aprakstīto.

VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA

Ja Jums rodas aizdomas, ka Jūsu personas dati netiek pienācīgi apstrādāti vai tiek pārkāpti iepriekš aprakstītie noteikumi, iesakām Jums nosūtīt e-pastu uz projects@ied.eu, norādot savu vārdu, e-pastu un sūdzības par Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumu iemeslu.